Hitland Passage

Erfgoedmanifestatie Gouda: Passantenplaatsen Werkhaven Hitland

Vanwege de festiviteiten van de Erfgoedmanifestatie biedt de Werkhaven Hitland de mogelijkheid aan historische schepen om vanaf woensdag 27 juli t/m dinsdag 2 augustus te overnachten in de haven. De werkhaven ligt op ongeveer 12 kilometer fietsen van het centrum van Gouda. Momenteel zijn er sowieso vijf plaatsen beschikbaar waar iemand langszij kan, maar afhankelijk van aanmeldingen kan gekeken worden of er meer plek te creëren valt.

In de haven is een scheepslengte van 25-30 meter het maximaal haalbare en bij eb zal rekening gehouden moeten worden met een maximale diepgang. Details zullen met geïnteresseerden besproken worden.

Benieuwd naar de Werkhaven? Zie ook: www.werkhavenhitland.nl 

Interesse om langszij te komen? Neem contact op via vostim@hotmail.com

(contactpersoon: Tim Vos)